ÖLAND SPIRAR

Svenska Kyrkan Påsk 2022 !

 Skärtorsdagen 14 april

 • 08.00 Youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland
  Digital skärtorsdagsandakt inspelad i Bredsättra kyrka med Monica Schreiner och Eva-Lena Svanberg
 • 08:30 Borgholm kyrka
  Morgonbön Mjukstarta dagen i lugn och ro. En stund av stillhet, bön och reflektion.
 • 18:00 Köpingsvik kyrka
  Skärtorsdagsmässa med Monica Schreiner och Ingemar Jonsson
 • 18:00 Böda kyrka Skärtorsdagsmässa med Johan Engvall och Marie Alvhäll 
 • 19:00 Borgholm kyrka Skärtorsdagsmässa med Lars Graaf och Elionor Petersson
 • 19:00 Runsten kyrka Skärtorsdagsmässa med Anna Lundin Leander och Anne-Marie Karlsson

Långfredagen 15 april

 • 08.00 Youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland
  Digital långfredagsandakt inspelad i Persnäs kyrka med Johan Engvall och Marie Alvhäll
 • 08:30 Borgholm kyrka
  Morgonbön Mjukstarta dagen i lugn och ro. En stund av stillhet, bön och reflektion.
 • 10:00 Högby kyrka
  Långfredagsgudstjänst med Johan Engvall och Marie Alvhäll
  tvärflöjt Cecilia Alvhäll
 • 10:00 Borgholm kyrka
  Långfredagsgudstjänst med Peter Wingren och Ingemar Jonsson
  Annette Larsson, flöjt
 • 12:00 Persnäs kyrka
  Långfredagsgudstjänst med Johan Engvall och Marie Alvhäll
  Nordölands kyrkokör och tvärflöjt Cecilia Alvhäll.
 • 12:00 Räpplinge kyrka
  Långfredagsgudstjänst med Peter Wingren och Helen Olsson, kyrkokören
 • 13:00 Löt kyrka
  Musikgudsjänst med Monica Schreiner och Eva-Lena Svanberg,
  Köpingsviks kör och Anders Thurfjell, bas
 • 15:00 Runsten kyrka
  Långfredagsgudstjänst med Peter Wingren och Helen Olsson, kyrkokören
 • 15:00 Egby kyrka Musikgudstjänst med Monica Schreiner och Eva-Lena Svanberg
  Anders Thurfjell, bas

 Påskafton 16 april

 • 08.00 Youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland
  Digital påskaftonsandakt inspelad i Räpplinge kyrka med Ann-Kristin Forsman och Helen Olsson, kyrkokören
 • 10:00 Runsten kyrka
  Gudstjänst med Anna Lundin Leander och Helen Olsson, kyrkokören
 • 10:00 Högby kyrka
  Mässa med Johan Engvall och Marie Alvhäll, Nordölands kyrkokör och Jörgen Larsson, trumpet och Annette Larsson, flöjt
 • 11:00 Borgholm kyrka Gudstjänst som också sänds i Sverige Radio med Lars Graaf och Elionor Petersson, Gospelkören och kyrkokören Du behöver vara på plats sittande i bänken senast kl 10.30 eftersom gudstjänsten spel
 • 12:00 Högsrums kyrka
  Gudstjänst med Anna Lundin Leander och Helen Olsson, kyrkoköre
 • 13:00 Föra kyrka
  Mässa med Johan Engvall och Ingemar Jonsson, Jörgen Larsson, trumpe
 • 15:00 Bredsättra kyrka
  Mässa med Johan Engvall och Ingemar Jonsson,
  Jörgen Larsson, trumpet
 • 15:00 Start vid Borgholm kyrka- Slottskogen- Borgholm
  Pilgrimsvandring med Kenneth Kjellerhag och Lena Melander
  Följ med på en Pilgrimsvandring i Borgholm! Frivillig gåva till Act Svenska kyrkan arbete i Ukraina. Ingen anmälan.

Annandag Påsk 18 april

 • 08.00 Youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland
  Digital annandagssandakt inspelad i S:t Elavi kapell, Borgholm med Gunilla Pålsson och Elionor Petersson
 • 10:00 S:t Olofs kapell, Byxelkrok
  Emmausmässa med Monica Schreiner och Ingemar Jonsson
 • 13:00 Alböke kyrka (sammanlyst med Köpingsviks församling)
  Gudstjänst med Monica Schreiner och Ingemar Jonsson
 • 17:00 S:t Elavi kapell
  Emmausgudstjänst med Gunilla Pålsson och Elionor Petersson