ÖLAND SPIRAR

Djurgården – ett kördrama om makt och vanmakt / Chronotopia 2024

Vokalharmonin, Sveriges främsta körsångare med gäster.

Vokalharmonin, Sveriges främsta körsångare med gäster, tolkar Hans Gurstad-Nilssons nyskrivna verk om förtrycket av Öland under djurgårdsinrättningen.

Genrepskonsert med introduktion i Köpings kyrka lördag 19.00-20.30.

Huvudkonsert på Borgholms slott i Drabantsalen söndag 19.00-21.00.

Biljetter!
Förköp, för att försäkra dig om plats.
Eventuella återstående biljetter säljs vid entré.
”Med kördramat Djurgården firar vi minnet av Djurgårdsinrättningens upphörande, den 12 maj 1801. Djurgården är ett beställningsverk från Vokalharmonin, en av landets främsta körer. Det är också startskott för Chronotopia, en nystartad ideell förening som levandegör Ölands historia med nyskriven och klassisk musik i samverkan med Ölands hembygdsrörelse och intresserad allmänhet. Det är ett pilotprojekt som rönt mycket positiv uppmärksamhet. 
Efter 1,5 år är jag nu i slutfasen av detta mycket spännande arbete. Den 11 april kl. 18.00. anordnar Chronotopia och Borgholms bibliotek en temakväll kring arbetet. Då kommer jag berätta om verkets tillkomst och samtala med publiken inför den slutliga bearbetningen av texten. 
Djurgården är ett kördrama om historisk identitet, makt, vanmakt och självbestämmande på Öland, en saga i gränslandet mellan historisk verklighet och fabel, där djuren själva griper in.
Med stöd från Borgholms kommun, Ölandsfonden, Signatur, SydostLeader och Statens kulturråd.” 
Hans Gurstad Nilsson