ÖLAND SPIRAR

Om Södra Ölands Världsarv

Ett odlingslandskap som tillhör hela mänskligheten

Hela Södra Öland världsarv

Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen söderut sträcker sig ett underskönt landskap och en unik kulturbygd. Detta område upptogs år 2000 på Unescos lista över världsarv. Anledningen är att Södra Ölands odlingslandskap i grunden är annorlunda än andra platser på jorden. Dels för att kalkberggrunden, det milda klimatet och öns geografiska läge har resulterat i unika förutsättningar för livet på ön. Men också på grund av ölänningarnas mångtusenåriga påverkan på bygden, allt sedan stenåldern.

Människans lyckade samspel med naturen

När man hör ordet världsarv tänker nog många på vackra platser eller byggnader som måste skyddas från människans framfart. Med det öländska världsarvet är det snarare tvärtom, här ska samspelet mellan människa och natur skyddas och garanteras. Ta vårt älskade Stora alvar, det skulle inte finnas i sin nuvarande prakt om inte människan låtit betesdjuren forma det under årtusenden. Mycket av det som på södra Öland kan upplevas som naturens orörda skönhet är i själva verket ett lyckat samspel mellan människa och natur.

Ett modernt jordbruk med historiska rötter

Jordbruket på Öland har alltid behövt anpassa sig till öns alldeles speciella förutsättningar. Men som en del av Sverige har man också följt utvecklingen. I gamla tider indelades markerna i vad man kallade inägojord och utmark. lnägorna låg närmast byarna och bestod av åker och äng. Utmarkerna, alvaren och sjömarkerna, användes som betesmarker. I samband med jordbrukets omvandling under 1800-talet upphörde denna indelning på fastlandet och andra ställen i Europa. Byarna skiftades och gårdarna placerades ut i landskapet, utmarken slutade vara en del av jordbruket och användes istället till skogsproduktion. På Öland satte den tunna jordskorpan stopp för skog och man behöll den gamla indelningen. Detta gör att vi idag kan uppleva något så unikt som ett medeltida odlingslandskap som brukas med helt moderna metoder. Det är också denna kombination med fortsatt bete som bevarat det unika växt- och djurliv som finns på södra Öland.

Ett besök idag gynnar kommande generationer

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett resultat av tidigare generationers jordbruk på ön. Men minst lika viktigt är insatserna från dem som idag brukar jorden och låter sin boskap beta. Det är tack vare dem som detta unika arv kan lämnas vidare till kommande generationer. Men du kan också bidra till detta värdefulla arbete. Genom att besöka världsarvet och njuta av mat och dryck från södra Öland blir du en del av detta ständigt pågående samspel mellan människa och natur.

Texten är tagen ifrån Världsarvet Södra Öland! Där finns mer info om Öland och andra världsarv.