ÖLAND SPIRAR

Eketorps Borg 2024

Familj Upplevelser/Underhållning Guidade turer Tillhör Världsarvet södra Öland

Eketorps borg är Sveriges enda helt undersökta och återuppbyggda fornborg, med hus från både järnålder och medeltid. Den ligger vackert mitt i Ölands världsarv alldeles intill den nationella vandringsleden Mörbylångaleden. Under Öland Spirar invigs årets odlingar och vi har specialguidningar.

Torsdag 9 maj:

Kl 11.30 Forntida offerceremoni för Södra Ölands odlingslandskap – Invid Eketorps borg ligger en offermosse, där har människorna offrat sedan järnåldern. Följ med på en spännande guidning om Eketorps borg som avslutas med en forntida offerceremoni! Tillsammans offrar vi för att bönderna i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ska få goda skördar.

Kl 13 Odlingslandskapets kulturväxter då och nu – Följ med på en spännande guidning om odlingslandskapets växters historia.

Kl 14 Linets väg från frö till tråd – Testa de olika stegen i linberedning.

Kl 15 Eketorpsguidning  – Välkommen på en spännande guidning om Eketorps borgs historia.

Fredag 10 maj:

Kl 11.30 Hjälp oss fläta ett hasselhägn runt vår odling – Vi lär dig tekniken.

Kl 13 Odlingslandskapets kulturväxter då och nu – Följ med på en spännande guidning om odlingslandskapets växters historia.

Kl 14 Linets väg från frö till tråd – Testa de olika stegen i linberedning.

Kl 15 Eketorpsguidning  – Välkommen på en spännande guidning om Eketorps borgs historia.

Lördag 11 maj:

Kl 11.30 Hjälp oss fläta ett hasselhägn runt vår odling – Vi lär dig tekniken.

Kl 13 Odlingslandskapets kulturväxter då och nu – Följ med på en spännande guidning om odlingslandskapets växters historia.

Kl 14 Linets väg från frö till tråd – Testa de olika stegen i linberedning.

Kl 15 Eketorpsguidning  – Välkommen på en spännande guidning om Eketorps borgs historia.

Pris: Guidningarna ingår i entréavgiften: 75 kronor för vuxna och 50 kronor för barn.

Arrangör Eketorps borg i samarbete med Världsdagarna, Världsarvet Södra Öland.