ÖLAND SPIRAR

Eketorps Borg 2023

Familj Upplevelser/Underhållning Guidade turer

Utställning: Sista helgen med Ung i världsarvet

Skansenskolan i Mörbylånga har under lång tid arbetat med södra Ölands unika miljöer, ett arbete som tagit sig olika uttryck under åren. Förra läsåret arbetade eleverna vid Skansenskolans högstadium fram utställningen ”Ung i världsarvet”. Världsarvshelgen är sista helgen som utställningen visas innan den ska plockas ner för att ge plats åt en ny utställning. Den 30 maj presenterar Skansenskolans elever årets nya utställning – då på tema mat i världsarvet!

Fre-lör 11-16

Plats: Invid entrébyggnaden vid Eketorps borg
Pris: Utställningen är gratis, entré till borgen: 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.

Forntida offerceremoni för Södra Ölands odlingslandskap

Invid Eketorps borg ligger en offermosse, där har människorna offrat sedan järnåldern. Följ med på en spännande guidning om Eketorps borg som avslutas med en forntida offerceremoni! Tillsammans offrar vi för att bönderna i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ska få goda skördar.

Fre-lör 11.30

Pris: Guidningen och offerceremonin ingår i entréavgiften. 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.

Odlingslandskapet kulturväxter då och nu

Följ med på en spännande guidning om odlingslandskapets växter då och nu.

Fre 13

Pris: Guidningen ingår i entréavgiften. 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.

Vis-stuga med sånger om djur och skörd

Välkommen till Eketorps borg och lyssna på äldre tiders visor om djur och skörd.

Fre-lör 14

Pris: Vis-stugan ingår i entréavgiften. 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.

Eketorpsguidning

Välkommen på en spännande guidning om Eketorps borgs historia.

Fre-lör 15

Pris: Guidningen ingår i entréavgiften. 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.

Djuren i odlingslandskapet då och nu

Följ med på en spännande guidning om djuren i odlingslandskapet då och nu.

Lör 13

Pris: Guidningen ingår i entréavgiften. 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.