ÖLAND SPIRAR

Kastlösa Hembygdsförening 2023

Guidade turer

Öppet hus och växtförsäljning i Lundastugan

Välkomna att besöka vår fina kringbyggda malmstuga, som ligger på alvarmark i Lunda. Det är belagt att det redan 1794 bodde människor i denna stuga, som kan anses som en av de bäst bevarade på Öland. Hembygdsföreningen har en vision att renovera byggnaderna och trädgården till år 1931, då vi säkert vet att de sista permanentboende fortfarande levde här. Vårt mål är att kunna bevara detta kulturarv inför framtiden. Fika finns till försäljning och alla byggnader är öppna. Vi ordnar också växtförsäljning.