ÖLAND SPIRAR

Skabbekattens keramik 2024

Konsthantverk KonstutställnFotoMuseum

Välkomna till butiken och Konstladan i Djurstad!

Skabbekatten visar ny keramik i butiken, och en utställning med keramiska reliefer i ladan.

Trädgården står i blom.