ÖLAND SPIRAR

Skabbekatten i Djurstad 2024

Konsthantverk KonstutställnFotoMuseum

Det spirar hos Skabbekatten i Djurstad
Välkomna till butiken och Konstladan i Djurstad.
Skabbekatten visar ny keramik i butiken, och en utställning med keramiska reliefer i ladan.
Trädgården står i blom.