ÖLAND SPIRAR

Tjusby trädgård 2023

Öppen trädgård

En trädgård på ca 17 000 m2 med rikt biologisk mångfald med flera naturtyper; äng, lövskog, våtmark samt en anlagd stenträdgård med perenner, zon 1 växter, medelhavsfruktträd och ört-grönsaksodling.